11 nhiệm vụ trọng tâm quý I/2019 của ngành giáo dục huyện

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27/12/2018, Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị giao ban ngành quý IV năm 2018 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác quý IV/2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I/2019; Hội nghị thảo luận, thống nhất những nội dung sau:

Tiết học ngoài trời có sự tham gia của phụ huynh học sinh tại Trường MN Bình Minh. Ảnh: Hồng Nhung.

1. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018 tại Báo cáo số 124/BC-PGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Phòng GD&ĐT về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quý IV/2018; nhiệm vụ trọng tâm quý I/2019.

2. Tổ chức nghiêm túc việc dạy – học và thực hiện Quy chế chuyên môn ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; tổ chức hoạt động “Khai bút đầu xuân” nhằm tạo tinh thần phấn khởi cho giáo viên và học sinh sau kỳ nghỉ dài. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, chương trình năm học của từng bậc học; trong đó, tập trung bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 để tham gia thi cấp tỉnh, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội thi giáo viên giỏi năm học 2018-2019.

3. Quán triệt tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019 đầm ấm, an toàn- tiết kiệm; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt việc tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, các vật liệu gây nổ và các đồ chơi có tính bạo lực, nguy hiểm. Duy trì tốt kỷ cương, nề nếp của đơn vị trước, trong và sau Tết.

4. Thực hiện việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo quy định (sau khi có thông báo cụ thể Phòng sẽ gửi về các trường). Trong thời nghỉ Tết các đơn vị phân công trực bảo quản tài sản cơ quan 24/24. Các trường báo cáo tình hình Tết của đơn vị về Phòng GD&ĐT trước 08 giờ ngày 11/02/2019 (mùng 7/01 âm lịch) để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT và UBND huyện.

5. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích tại đơn vị. Đối với các trường có tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh đặc biệt quan tâm đến chất lượng thực phẩm sau kỳ nghỉ Tết. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

14 nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018 của ngành giáo dục huyện

6. Phối hợp với phụ huynh đưa đón học sinh tham gia Hội thi thể thao học sinh năm 2019 đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác vận động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ các hoạt động tham gia Hội thi.

7. Việc sửa chữa cơ sở vật chất: Đối với các hư hỏng nhỏ, các đơn vị chủ động tự sửa chữa hoặc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để sửa chữa nhằm giảm bớt kinh phí thủ tục hồ sơ đấu thầu. Các hư hỏng lớn các đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT, chính quyền địa phương để thẩm định xin chủ trưởng của UBDN huyện.

8. Các đơn vị đang trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia khẩn trương rà soát các tiêu chí để bổ sung hoàn thiện theo từng tiêu chuẩn quy định; tổ chức tự kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra công nhận.

9. Các điểm trường thực hiện việc dồn, ghép theo lộ trình triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW chưa bàn giao cho địa phương, thì khẩn trương thiết lập hồ sơ bàn giao và báo cáo Phòng GD&ĐT biết.

10. Tổ chức thống kê phân loại tài sản theo quy định, đánh giá tỷ lệ khấu hao từng loại tài sản. Thực hiện thanh lý các tài sản đã hư hỏng không thể sử dụng được theo quy định. Đối với những tài sản không có hồ sơ lưu tại đơn vị, báo cáo về Phòng GD&ĐT để rà soát bổ sung hồ sơ.

11. Tổ chức phân loại cụ thể đối tượng học sinh yếu, kém để có kế hoạch phụ đạo phù hợp theo tình hình của đơn vị, nhằm đảm bảo các chỉ tiêu theo Nghị quyết 05-NQ/TU. Chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh của đơn vị mình trong dịp Tết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại tại đơn vị hoặc vượt cấp.

Căn cứ vào các nhiệm vụ nêu trên, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng, các đơn vị trường học trực thuộc triển khai thực hiện.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.