Các nhà trường khẩn trương xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa để ban hành vào đầu năm học mới 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 17/4 đến ngày 18/4/2018, tại Hà Nội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) năm 2018. Tham dự Hội nghị có Thứ trướng Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Thủ trưởng các đơn vị, chương trình, dự án, đề án thuộc Bộ, các chuyên gia xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới và Giám đốc, Chánh Văn phòng các Sở GDĐT.

hoi nghi 2

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Tại hội nghị, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như công tác thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018; việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; vấn đề đảm bảo nhà vệ sinh và nước sạch cho học sinh, giáo viên; việc dồn ghép trường của bậc mầm non và phổ thông; việc thực hiện tinh giản nội dung dạy học quy định trong chương trình GDPT hiện hành; triển khai hệ thống thống kê về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; học sinh, sinh viên… trong đó vấn đề về văn hóa ứng xử trong trường học được Bộ chỉ đạo cụ thể như sau:

Sở GDĐT tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Chỉ đạo các nhà trường khẩn trương xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong các trường để ban hành vào đầu năm học mới 2018-2019 theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Yêu cầu bộ quy tắc ngắn gọn, cụ thể, khả thi, phù hợp với nhà trường; quy định rõ những điều cần làm, không được làm; quy định chế tài cụ thể, trách nhiệm của mỗi cấp: trường, phòng, sở; trách nhiệm của học sinh, giáo viên, phụ huynh…. Đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng văn hóa ứng xử trường học hiệu quả trong thời gian tới.

Tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; trong đó các nhà trường phải xây dựng và sử dụng khẩu hiệu phù hợp trong khuôn viên trường học; tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động tập thể, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ; tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì họp về quy tắc ứng xử trong trường học

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ họp với nhóm nghiên cứu xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học ngày 06/4/2018.

Tập trung triển khai công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho học sinh trong học tập, rèn luyện và trong mối quan hệ với gia đình, thầy cô, bạn bè cũng như các mối quan hệ xã hội khác để không xảy ra những vụ việc đáng tiếc, gây hậu quả nghiêm trọng như thời gian vừa qua (theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 về Hướng dẫn đanh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập).

Nâng cao ý thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục, chính quyền địa phương trực tiếp quản lý nhà trường trong việc xây dựng nền nếp, kỷ cương, môi trường giáo dục thân thiện; tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh (Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục).

Tiếp tục triển khai xây dựng giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho HSSV (theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo đục mầm non, giáo đục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021).

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất theo chuyên đề trong thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Mời xem chi tiết Thông báo số 322/TB-BGDĐT thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018 Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.