Các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

Lượt xem:

Đọc bài viết

93 năm kể từ ngày thành lập (03/02/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc với 12 Tổng Bí thư và Chủ tịch Đảng.

Bạn Click vào các hình ảnh hoặc dòng chú thích ảnh để xem nội dung chi tiết hơn !

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh
3. Lê Hồng Phong 
 4. Hà Huy Tập
5. Nguyễn Văn Cừ 
6. Trường Chinh