Kết quả triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt  cho trẻ MN, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi”

Kết quả triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ MN, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi”

Lượt xem:

Với mục tiêu đảm bảo cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số (DTTS) có đủ kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo...
Trưởng Phòng GDĐT khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu

Trưởng Phòng GDĐT khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu

Lượt xem:

Ngày 03/4/2020, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi đã ký quyết định số 04/QĐ-PGDĐT khen thưởng cho 108 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Theo đó,...
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH | 10H00 NGÀY 01.04.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH | 10H00 NGÀY 01.04.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 8 Bài giảng: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh Giáo viên: Lê Thị Hồng Đăng – THCS Long Biên. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TIẾT 2) | 9H15 NGÀY 01.04.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TIẾT 2) | 9H15 NGÀY 01.04.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 7 Bài giảng: Thêm trạng ngữ cho câu (Tiết 2) Giáo viên: Phạm Kiều Mi – THCS Ngọc Hồi. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | VĂN BẢN: VƯỢT THÁC (VÕ QUẢNG) | 8H30 NGÀY 01.04.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | VĂN BẢN: VƯỢT THÁC (VÕ QUẢNG) | 8H30 NGÀY 01.04.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 6 Bài giảng: Vượt thác – Võ Quảng Giáo viên: Lê Thị Kim Phương – THCS Thành Công. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN VÀ LUYỆN TẬP | 9H15 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN VÀ LUYỆN TẬP | 9H15 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 9 Bài giảng: Đại số: Phương trình bậc hai một ẩn và luyện tập Giáo viên: Nghiêm Lê Châu Giang – THCS Chu Văn An. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 8 | KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | 10H00 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 8 | KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | 10H00 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 8 Bài giảng: Hình học: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Giáo viên: Phạm Thị Kim Huệ – THCS Ngô Sĩ Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 7 | ĐẠI SỐ: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | 09H15 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 7 | ĐẠI SỐ: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | 09H15 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 7 Bài giảng: Đại số: Khái niệm về biểu thức đại số Giáo viên: Trần Quang Hiếu – THCS Mai Động. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 6 | HÌNH HỌC | 08H30 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 6 | HÌNH HỌC | 08H30 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 6 Bài giảng: Hình học Giáo viên: Ứng Tuấn Minh – THCS Mạc Đĩnh Chi. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 5 | THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH | 20H30 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 5 | THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH | 20H30 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 5 Bài giảng: Thể tích của một hình Giáo viên: Hoàng Thu Hà – Tiểu học Nghĩa Tân. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 4 | SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ | 19H45 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 4 | SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ | 19H45 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 4 Bài giảng: So sánh hai phân số cùng mẫu số Giáo viên: Tường Thị Thúy – Tiểu học Tân Mai. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 9 – ENGLISH IN THE WORLD – LESSON 1 | 9H15 NGÀY 30.3.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 9 – ENGLISH IN THE WORLD – LESSON 1 | 9H15 NGÀY 30.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 9 Bài giảng: Unit 9: English in the world – Lesson 1: Getting Started Giáo viên: Lê Thị Ánh Hồng – THCS Tam Khương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 | 10H00 NGÀY 30.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 | 10H00 NGÀY 30.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 8 Bài giảng: Unit 8: English Speaking Countries – Lesson 4: Skills 1 Giáo viên: Lưu Tú Oanh – THCS Trưng Vương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 09H15 NGÀY 30.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 09H15 NGÀY 30.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7 Bài giảng: Unit 8: Films Lesson 4 – Skills 1: Reading and Speaking Giáo viên: Phạm Thị Thanh Xuân – THCS Chu Văn An. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? – LESSON 1 | 20H30 NGÀY 30.3.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? – LESSON 1 | 20H30 NGÀY 30.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 5 Bài giảng: Unit 13: What do you do in your free time? Lesson 1 Giáo viên: Lê Thị Ngọc Bích – Tiểu học La Thành. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? – LESSON 1 | 19H45 NGÀY 30.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? – LESSON 1 | 19H45 NGÀY 30.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4 Bài giảng: Unit 13: Would you like some milk? Lesson 1 Giáo viên: Đinh Thị Thu Hòa – Tiểu học Kim Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | CÂU CẦU KHIẾN | 10H00 NGÀY 28.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | CÂU CẦU KHIẾN | 10H00 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 8 Bài giảng: Câu cầu khiến Giáo viên: Trần Thị Kim Liên – THCS Nguyễn Du. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU | 09H15 NGÀY 28.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU | 09H15 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 7 Bài giảng: Thêm trạng ngữ cho câu Giáo viên: Phạm Kiều Mi – THCS Ngọc Hồi. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | SO SÁNH (TIẾT 2) | 08H30 NGÀY 28.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | SO SÁNH (TIẾT 2) | 08H30 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 6 Bài giảng: Tiếng việt: So sánh ( tiết 2) Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh – THCS Giảng Võ. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM | 20H30 NGÀY 28.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM | 20H30 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 5 Bài giảng: Tập đọc: Tiếng rao đêm Giáo viên: Phùng Thị Thu Hòa – Tiểu học Thăng Long. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: BÈ XUÔI SÔNG LA | 19H45 NGÀY 28.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: BÈ XUÔI SÔNG LA | 19H45 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 4 Bài giảng: Tập đọc: Bè xuôi sông La Giáo viên: Nguyễn Vân Anh – Tiểu học Kim Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH HỌC: TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH HỌC: TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 9 Bài giảng: Hình học: Tứ giác nội tiếp Giáo viên: Nguyễn Minh Thắm – THCS Thanh Xuân. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 10H00 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 10H00 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 8 Bài giảng: Đại số: Giải toán bằng cách lập phương trình Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm – THCS Yên Sở. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG (Luyện tập) | 9H15 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG (Luyện tập) | 9H15 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Các em xem lại đề bài 3 và bài 4 tại phần mô tả dưới đây: Bài toán 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE⊥BC tại...
Trang 4 / 11« Đầu...«23456 » 10...Cuối »