Học sinh THCS tỉnh Kon Tum kiểm tra học kỳ II từ 08-5 đến 11-5

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018-2019. Theo đó, học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ làm bài kiểm tra từ 08-5 đến 11-5.

Học sinh Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền (Xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi).

Cụ thể như sau:

Phòng GDĐT ra đề kiểm tra chung theo hình thức tự luận các môn Toán, Ngữ văn và ma trận đề kiểm tra môn Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí các lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 và môn Hóa học các lớp 8, lớp 9 cho các trường THCS thuộc quyền quản lý và trường PT DTNT (có cấp THCS) thuộc địa bàn. Các môn học còn lại Sở giao cho các trường tự ra đề và căn cứ vào đặc thù bộ môn để lựa chọn hình thức ra đề kiểm tra cho phù hợp.

Sở GDĐT yêu cầu đề kiểm tra phải ra theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Nội dung kiểm tra phải theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong phạm vi chương trình môn học từ tuần 1 đến tuần 16 của học kì II, và không ra đề thuộc phần giảm tải; Đề phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng, tường minh; Đề phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định đối với từng môn học.

Cấu trúc của đề kiểm tra chỉ có phần chung dành cho tất cả các học sinh, thuộc phạm vi chương trình ở cấp THCS hiện hành, không có phần riêng; Đề gồm nhiều câu theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận đụng, vận dụng cao.

Đối với các môn do trường tự ra đề kiểm tra, Sở giao cho các trường tự bố trí thời gian kiểm tra trong khoảng thời gian từ 02/5/2019 đến 14/5/2019 (sau khi kiểm tra, tiếp tục giảng dạy để hoàn thành chương trình theo kế hoạch thời gian năm học).

Lịch kiểm tra cụ thể như sau:

– Đối với lớp 6, 9:

Ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề kiểm tra Giờ bắt đầu làm bài
08/05/2019 Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Vật lí 45 phút 9 giờ 25 9 giờ 30
09/05/2019 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Địa lí 45 phút 9 giờ 25 9 giờ 30
10/05/2019 Sáng Sinh học 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Tiếng Anh 45 phút 8 giờ 40 8 giờ 45
11/05/2019 Sáng Lịch sử 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Hóa học 45 phút 8 giờ 40 8 giờ 45

– Đối với lớp 7, 8:

Ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề kiểm tra Giờ bắt đầu làm bài
08/05/2019 Chiều Ngữ văn 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Vật lí 45 phút 15 giờ 35 15 giờ 40
09/05/2019 Chiều Toán 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Địa lí 45 phút 15 giờ 35 15 giờ 40
10/05/2019 Chiều Sinh học 45 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Tiếng Anh 45 phút 14 giờ 50 14 giờ 55
11/05/2019 Chiều Lịch sử 45 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Hóa học 45 phút 14 giờ 50 14 giờ 55

 

Xem chi tiết Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.