Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì I năm học 2019-2020 cấp tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Văn bản hướng dẫn việc kiểm tra cuối học kì I, năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học sắp xếp lịch kiểm tra cho phù hợp với kế hoạch năm học 2019-2020, chú ý điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra cuối học kì 1 không trùng vào tuần diễn ra lễ Noel theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 52/UBND-VX ngày 13/01/2015. Hoàn thành chương trình dạy học của học kì 1 trước ngày 10/01/2020 (theo Quyết định 847/QĐ-SGD ĐT ngày 06/8/2019 của Sở GDĐT).

Đối với công tác ra đề kiểm tra cuối học kỳ I, Sở GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học tổ chức việc ra đề kiểm tra (phân công người soạn và duyệt đề). Trong đó việc ra đề phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Thực hiện đúng theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 22), lưu ý đề kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo 4 mức.

Phải phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh của từng khối lớp.

Đề và đáp án phải đảm bảo tính chính xác khoa học, phải được diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không gây hiểu nhầm; đánh giá được kết quả học tập, năng lực thực chất của học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn học (có kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22) chịu trách nhiệm chấm bài kiểm tra và đánh giá kết quả đảm bảo: Thực hiện đánh giá và nhận xét theo quy định tại Thông tư 22. Bài kiểm tra cuối học kì I được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế của học sinh, kèm theo lời nhận xét tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh ở học kì II của năm học. Điểm của bài kiểm tra theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra và đánh giá, giáo viên trả lại bài kiểm tra cho học sinh. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kì I bất thường so với kết quả đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Đối với môn Tiếng Anh cấu trúc đề đầy đủ phần nghe, phần nói, phần đọc và viết để đánh giá các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh theo 4 mức được quy định tại Thông tư 22.

Kiểm tra cuối kì I là việc làm bình thường nhằm nắm bắt tình hình chất lượng của học sinh. Do đó, Sở GDĐT lưu ý hiệu trưởng các trường tiểu học yêu cầu giáo viên không tạo áp lực cho cha mẹ học sinh và các em học sinh trước khi kiểm tra. Trong khi kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm tham gia tại lớp mình phụ trách, tổ chức cho học sinh làm bài dưới dạng một bài kiểm tra bình thường, nhẹ nhàng, không gây căng thẳng.

Nguyễn Minh Tuấn (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).