Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1824/UBND-KGVX về kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học tựu trường vào ngày 18/8/2017; học sinh THCS, THPT tựu trường vào ngày 10/8/2017; tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018 vào ngày 05/9/2017.

Đối với cấp mầm non, tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần), cụ thể: Học kỳ I: Từ ngày 21/8 đến ngày 29/12/2017 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác). Học kỳ II: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 25/5/2018 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

Đối với cấp trung học (THCS, THPT): Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần), cụ thể: Học kỳ I: Từ ngày 14/8 đến ngày 30/12/2017. Học kỳ II: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 26/5/2018 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT): Có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần), cụ thể: Học kỳ I: Từ ngày 21/8 đến ngày 23/12/2017 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác).  Học kỳ II: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 19/5/2018 (trong đó có 16 tuần thực học, thời  gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

Bế giảng năm học vào ngày 25/5/2018. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học lần 1 hoàn thành trước ngày 15/6/2018; lần 2 hoàn thành trước ngày 10/8/2018. Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/5/20178.

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 2017 – 2018 trước ngày 31/7/2017. Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định các trường hợp: Nghỉ do thời tiết quá khắc nghiệt hay thiên tai, bố trí học bù; các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương) đối với các trường thuộc quyền quản lý.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.