Kết luận Hội nghị giao ban ngành Quý I năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 09/4/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban ngành Quý I năm 2021 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác Quý I/2021 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021.

Hội nghị giao ban ngành Quý I năm 2021 được tổ chức trực tuyến thông qua ứng dụng Microsoft Teams. Ảnh: Mai Văn Đảm.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 33 điểm cầu với sự tham dự của Lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn Phòng GDĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học trực thuộc. Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021 và các ý kiến thảo luận, đề xuất của các trường học; Trưởng Phòng GDĐT kết luận:

Tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trường học; nâng cao hiệu lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của cán bộ quản lý, hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên và việc chấp hành kỷ luật, nề nếp của học sinh. Kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong nội bộ, giải quyết dứt điểm (hoặc kiến nghị cấp trên chỉ đạo) các vấn đề vướng mắc phát sinh tại cơ sở, tạo môi trường công tác, học tập đoàn kết, thống nhất.

Thực hiện quyết liệt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương và phụ huynh để duy trì sĩ số và tỉ lệ chuyên cần của học sinh, có biện pháp hỗ trợ đối với các đối tượng học sinh yếu thế, thường xuyên vắng học, có nguy cơ bỏ học; áp dụng các hình thức, phương pháp, nội dung phụ đạo phù hợp, kịp thời bổ trợ kiến thức, kỹ năng để các em kịp hoàn thành chương trình lớp học, cấp học năm học 2020-2021.

Trên cơ sở các văn bản quy định hiện hành, các trường chủ động, mạnh dạn triển khai áp dụng việc giảm áp lực hồ sơ, sổ sách cho giáo viên; đổi mới công tác quản lý, từng bước thực hiện quản lý hồ sơ sổ sách (nhà trường và giáo viên), chế độ hội họp, điều hành công việc trên máy vi tính và không gian mạng phù hợp với thực tiễn mỗi trường học. Ưu tiên tập trung cho các nhiệm vụ như: chỉ đạo dạy học nhằm nâng cao chất lượng học sinh cuối năm học 2020-2021, hạn chế số học sinh lưu ban; công tác chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới ở bậc phổ thông năm học 2021-2022; …

Tổ chức và tham gia nghiêm túc, hiệu quả các lớp bồi dưỡng, tập huấn do cấp trên tổ chức; đồng thời tổ chức tập huấn lại tại cơ sở đảm bảo đầy đủ các nội dung, kịp thời, đạt hiệu quả, nhất là nội dung các Mô đun cho giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện chương trình GDPT 2018.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát lại các nội dung đã được Phòng GD&ĐT triển khai, chỉ đạo trong thời gian qua và các tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại các đợt kiểm tra chuyên ngành, các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp; từ đó đẩy nhanh tiến độ khắc phục hoặc kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập để có giải pháp tháo gỡ.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường trong khuôn viên trường học và trong cộng đồng để phòng, chống các dịch bệnh theo mùa; đặc biệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học và trong cộng đồng. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, quản lý học sinh đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ngày 30/4 – ngày 01/5, những ngày mưa lớn, giông lốc..

Triển khai thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ chuyên môn học kỳ 2 năm học 2020-2021, tập trung: Tổ chức đánh giá SKKN, đề tài khoa học, NCKHSPƯD; đánh giá chuẩn CBQL và giáo viên; đánh giá CC, VC cuối năm; xét và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cuối năm học; cân đo sức khoẻ trẻ MN; khảo sát chất lượng học sinh giữa học kỳ 2, cuối năm học; bàn giao học sinh lên lớp trên; xét HTCTTH, xét tốt nghiệp THCS; tổng hợp báo cáo – cập nhật các số liệu lên các phần mềm quản lý; tổ chức Lễ tổng kết năm học tại các trường; tuyển sinh năm học 2021-2022; xây dựng biên chế lớp, học sinh; luân chuyển, thuyên chuyển, bổ nhiệm và tuyển dụng viên chức.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bàn giao học sinh về sinh hoạt hè 2021 tại địa phương; phối hợp với Đoàn xã (thị trấn) và các ban, ngành tại địa phương để tổ chức các hoạt động trong dịp hè, tạo điều kiện để học sinh vừa được tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích, quản lý học sinh tránh để xảy ra tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước khi nghỉ hè, các trường học xây dựng phương án để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại đơn vị như: thực hiện kiểm kê, sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất để bảo quản chống cháy nổ, mối mọt, thấm dột, tắc đường ống thoát nước, gãy đổ hàng rào, cây xanh trong mùa mưa. Trong hè, cắt cử người trực cơ quan để đề phòng trộm cắp tài sản và chăm sóc cây xanh, vệ sinh cảnh quan nhà trường.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.