Minh chứng chấm điểm hồ sơ, điểm tăng thêm trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các CSGD công lập huyện Ngọc Hồi năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND huyện vừa ban hành Quy định minh chứng chấm điểm hồ sơ, điểm tăng thêm trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập huyện Ngọc Hồi năm 2020.

Xét thăng hạng giáo viên, những thủ tục cần biết - Báo Người lao động

Ảnh minh họa.

Sau đây là minh chứng chấm điểm hồ sơ, điểm tăng thêm trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các CSGD công lập huyện Ngọc Hồi năm 2020:

I. Cách tính điểm hồ sơ, điểm các minh chứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III được thực hiện thông qua việc chấm hồ sơ theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100. Tổng điểm của hồ sơ xét thăng hạng bao gồm điểm chấm hồ sơ và điểm tăng thêm. Không làm tròn số khi cộng điểm.

1. Nhóm tiêu chí về khả năng thực hiện nhiệm vụ (5,0 điểm)

Bao gồm bản nhận xét của đại diện ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường có xác nhận của hiệu trưởng và các minh chứng (nếu có) dự báo về khả năng thực hiện được các nhiệm vụ của hạng III:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới (1,5 điểm);

b) Hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm hoặc hướng dẫn đồng nghiệp (0,5 điểm);

c) Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn; viết sáng kiến kinh nghiệm; tham gia đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp cấp trường trở lên (1,5 điểm);

d) Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học từ cấp trường trở lên (0,5 điểm);

đ) Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi cấp trường trở lên (0,5 điểm);

e) Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh tiểu học từ cấp trường trở lên (0,5 điểm).

2. Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng (20 điểm)

Bao gồm các minh chứng được quy định dưới đây và các minh chứng khác (nếu có) để tính điểm tăng thêm.

a) Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên (5 điểm);

b) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng trình độ B trở lên theo quy định tại Kế hoạch số 2662/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (5 điểm);

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì chứng chỉ trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định tại Kế hoạch số 2662/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện (5 điểm);

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (5 điểm).

Ghi chú: Giáo viên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ được miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp nhưng vẫn cho theo điểm số quy định của tiêu chuẩn, tiêu chí đó để đảm bảo tổng điểm hồ sơ là 100 điểm.

3. Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (75 điểm)

Bao gồm các minh chứng được quy định dưới đây và các minh chứng khác (nếu có) để tính điểm tăng thêm.

a) Biên bản ghi ý kiến của đại diện ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường nhận xét, đánh giá từng tiêu chí có xác nhận của hiệu trưởng và các minh chứng (nếu có) như các sản phẩm nghiên cứu, bài soạn, tài liệu liên quan về các nội dung sau: (55 điểm)

– Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học (5 điểm);

– Thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học (10 điểm);

– Vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học (20 điểm);

– Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu học (10 điểm);

– Thường xuyên vận dụng và có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên (10 điểm);

b) Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp trường trở lên (15 điểm);

c) Quyết định bổ nhiệm vào hạng (trước đây là ngạch) hoặc các minh chứng khác để xác nhận thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên (5 điểm).

II. Quy định điểm tăng thêm

1. Điểm tăng thêm là điểm được cộng vào điểm chấm hồ sơ theo quy định, khi có các minh chứng thể hiện đảm bảo theo các quy định hiện hành.

2. Điểm tăng thêm tính cho mỗi minh chứng của tiêu chuẩn, tiêu chí do Hội đồng xét thăng hạng quy định nhưng không vượt quá 5,0 điểm. Đối với những tiêu chuẩn, tiêu chí có nhiều minh chứng để tính điểm tăng thêm thì chỉ tính điểm tăng thêm cho minh chứng có giá trị cao nhất.

3. Điểm tăng thêm được thực hiện đối với những trường hợp sau: Có trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định của hạng; có thành tích được tặng bằng khen từ cấp tỉnh, Bộ trở lên; giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp cao hơn so với quy định của hạng; giáo viên có học sinh đoạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia trong cuộc thi do ngành Giáo dục tổ chức (không tính các cuộc thi do các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Giáo dục tổ chức), giáo viên có học sinh trong đội tuyển học sinh dự thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế và giáo viên có học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế.

4. Cộng điểm tăng thêm cụ thể trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên tiểu học như sau:

– Về trình độ chuyên môn: Cộng thêm 2,0 điểm đối với các trường hợp có trình độ đào tạo về chuyên môn từ Đại học trở lên.

– Về trình độ ngoại ngữ và tin học:

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên theo quy định tại Kế hoạch số 2662/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện cộng thêm 1,0 điểm.

+ Có bằng Trung cấp công nghệ thông tin trở lên cộng thêm 01 điểm.

– Về thành tích cá nhân:

+ Công thêm 1,0 điểm đối với những trường hợp đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (cấp huyện); có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao cấp tỉnh do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức.

+ Công thêm 2,0 điểm đối với những trường hợp đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được tặng bằng khen của tỉnh hoặc Bộ GD&ĐT; có học sinh trong đội tuyển học sinh dự thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao cấp quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức.

+ Công thêm 3,0 điểm đối với những trường hợp được nhận các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương; Huy chương; danh hiệu vinh dự Nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc); có học sinh đạt giải trong các kỳ thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao cấp quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức.

III. Điều kiện được thăng hạng

1. Có đủ hồ sơ kèm theo các minh chứng theo quy định;

2. Kết quả được xét bằng điểm chấm hồ sơ phải đạt 100 điểm trở lên. Trong đó, điểm của mỗi nhóm tiêu chí phải đạt tối thiểu như sau:

a) Nhóm tiêu chí đánh giá về khả năng thực hiện nhiệm vụ: 5,0 điểm;

b) Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm;

c) Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 75 điểm.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.