MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8: SPORT AND GAMES – LESSON 1 | 8H30 NGÀY 19.3.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6
Bài giảng: Unit 8: Sport and Games: Lesson 1 – Getting started
Giáo viên: Lê Thị Quỳnh Trang – THCS Ngô Gia Tự.

Nguồn: HANOITV.