MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 9H15 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7
Bài giảng: Unit 8 – Films: Lesson 2 – A closer look 1
Giáo viên: Nguyễn Phương Linh – THCS Chu Văn An.

Nguồn: HANOITV.