MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: BÈ XUÔI SÔNG LA | 19H45 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 4
Bài giảng: Tập đọc: Bè xuôi sông La
Giáo viên: Nguyễn Vân Anh – Tiểu học Kim Liên.

Nguồn: HANOITV.