MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN VÀ LUYỆN TẬP | 9H15 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 9
Bài giảng: Đại số: Phương trình bậc hai một ẩn và luyện tập
Giáo viên: Nghiêm Lê Châu Giang – THCS Chu Văn An.

Nguồn: HANOITV.