Ngành giáo dục tích cực phối hợp tham gia công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngành giáo dục với đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đông đảo đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc Tổng điều tra này. 

Kết quả hình ảnh cho tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Để góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra, ngày 7/02/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 674/BGDĐT-VP về việc tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, dự bị đại học trên cả nước có kế hoạch phối hợp và hỗ trợ Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường/thị trấn tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp điều tra dân số và nhà ở cho cán bộ, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên để tích cực tham gia các tổ, nhóm điều tra tại địa bàn nơi cư trú, làm nòng cốt trong gia đình và giúp đỡ những người xung quanh nơi cư trú kê khai đầy đủ, chính xác những thông tin theo biểu mẫu điều tra.

Tham gia vào Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi có tổng số 77 giáo viên được tuyển chọn làm nhiệm vụ điều tra viên. Từ ngày 06/3/2019 đến ngày 10/3/2019 các điều tra viên đã được tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên quy mô toàn quốc, nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020;

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là: sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

Thời điểm điều tra bắt đầu là 0 giờ ngày 01/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giời sáng ngày 01/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra mẫu vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV/2020.

Mời xem nội dung chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.