Phòng GDĐT hướng dẫn tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để các trường học chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm học 2019-2020 và công tác chuẩn bị cho năm học mới; Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc một số nội dung về tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, từ nay đến cuối năm học, các đơn vị cần sắp xếp, thực hiện khoa học các nhiệm vụ (kiểm tra chất lượng học sinh cuối năm, xét hoàn thành chương trình lớp học, cấp học và nghiệm thu, bàn giao học sinh cuối cấp; xét tốt nghiệp học sinh lớp 9; đánh giá chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên; đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; báo cáo tổng kết các nhiệm vụ trong năm học; xét thi đua, khen thưởng; đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục; kế hoạch tuyển sinh; nhập số liệu lên các phần mềm quản lý của ngành; …); xây dựng kế hoạch, sớm tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020, cấp phép hè để đảm bảo thời gian nghỉ hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, vừa đảm bảo được thời gian thực hiện các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên và các nhiệm vụ khác trong hè 2020.

Thời gian tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020, các trường thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 20/7/2020, khuyến khích thực hiện trước ngày 15/7/2020.

Nội dung, hình thức Lễ tổng kết cần rút gọn về nội dung, hình thức; không đọc báo cáo thành tích, tuyên truyền về nhà trường; chú trọng việc tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh; bàn giao học sinh về địa phương và quán triệt cụ thể, đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, … cho học sinh. Xây dựng phương án dự phòng để tổ chức Lễ tổng kết trong điều kiện thời tiết có diễn biến không thuận lợi.

Chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và tăng cường huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để mở rộng đối tượng khen thưởng cho giáo viên, học sinh; kịp thời động viên, hỗ trợ cho các giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Hiền (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).