Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống đuối nước và phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian vừa qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, tránh tai nạn đuối nước và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ em, học sinh đã được các đơn vị trường học triển khai thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả nhất định.

Thực hiện phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại Trường MN Bờ Y. Ảnh: Hằng Tư.

Tuy nhiên, gần đây vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em, học sinh bị tai nạn đuối nước, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thương vong cho học sinh, vấn đề an toàn thực phẩm tại một số bếp ăn bán trú trong trường học chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, tránh tai nạn đuối nước và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh; đồng thời, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất những tồn tại nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thường xuyên tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, UBND xã (thị trấn), các tổ chức, đoàn thể tại địa phương, các thôn (làng), tổ dân phố và phụ huynh trong việc quản lý, giám sát học sinh để phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, đuối nước, phòng chống dịch Covid-19. Khai thác triệt để các kênh thông tin hợp pháp qua mạng internet (facebook, zalo, …), mạng viễn thông (điện thoại, tin nhắn, …), lồng ghép nội dung trong việc giao bài học tập ở nhà, … để thực hiện công tác tuyên truyền, khuyến cáo đến từng học sinh và gia đình học sinh thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống dịch Covid-19.

Đối với việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 133/PGDĐT ngày 11/4/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các trường học. Lưu ý, trong thời gian học sinh đang nghỉ học tập trung, các đơn vị tiến hành sửa chữa, trang bị các dụng cụ, thiết bị nhà bếp, căn-tin, nhà ăn, phòng ngủ của học sinh, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh, … để chủ động đón học sinh khi các em đi học trở lại; cũng trong thời gian này, thực hiện tuyên truyền, giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, sử dụng thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

Đối với việc đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích: Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số số 02/PGDĐT ngày 15/1/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện năm An toàn giao thông 2020; Công văn số 69/PGDĐT ngày 21/2/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn, phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích cho học sinh. Đặc biệt thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo đến học sinh tại các địa phương có đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua và những nơi có nhiều đường tắt, lối rẽ; những nơi có điểm đen về giao thông, đuối nước.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Hướng dẫn đến phụ huynh, học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo[1], Bộ Y tế[2], UBND huyện[3]; tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[1] Công văn số 406/BGDĐT-GDTC ngày 13/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại; Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

[2] Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020; Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, kí túc xá; Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế về danh mục những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

[3] Công văn số 533/UBND-TH ngày 23/3/2013 của UBND huyện Ngọc hồi về việc tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Ngọc Hiền (Phòng GDĐT).