Trường MN Hoa Hồng đại diện tham gia Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp toàn quốc năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 12/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Hoạt động Khai thác góc phát triển vận động của trẻ ở Trường MN Hoa Hồng. Ảnh: Xuân Mai.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 29/3 đến ngày 05/4/2018, dành cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn tỉnh. Huyện Ngọc Hồi có 03 đơn vị trường tham gia dự thi: Trường MN Hoa Hồng, Trường MN Bình Minh và Trường MN Bờ Y.

Nội dung thi bao gồm: xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong – ngoài lớp học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; thực hiện việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường trong việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Hình thức cuộc thi là chấm điểm các sản phẩm dự thi trên video với thời lượng trình chiếu không quá 30 phút/sản phẩm.

Kết thúc cuộc thi, huyện Ngọc Hồi có 01 sản phẩm dự thi xếp loại Xuất sắc (Trường MN Hoa Hồng), 01 sản phẩm xếp loại Tốt (Trường MN Bình Minh) và 01 sản phẩm xếp loại Khá (Trường MN Bờ Y).

Trước đó, từ ngày 01/01 đến 16/01/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi đã tổ chức Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp huyện năm học 2017-2018 với 100% trường mầm non trên địa bàn huyện tham gia. Qua hội thi cho thấy công tác tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các trường mầm non trên địa bàn huyện đã được các nhà trường quan tâm và thực hiện có chất lượng.

Với kết quả như trên, Trường Mầm non Hoa Hồng – huyện Ngọc Hồi vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum cử là một trong ba đại diện của tỉnh tham dự Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp toàn quốc năm học 2017-2018.

Thu Huyền (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).