Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai: SGK lớp 6 sử dụng trong năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2, lớp 6 trên cả nước học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình GDPT mới).

Cùng với nhiều trường học cấp THCS trên địa bàn huyện, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai đã hoàn thành việc chọn SGK theo đúng quy trình, thời gian.

Theo đó, danh mục SGK lớp 6 năm học 2021 – 2022 của nhà trường gồm 12 sách, hầu hết được chọn bộ: Cánh Diều của Nhà xuất bản (NXB) Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và NXB Đại học Sư phạm. Riêng sách tiếng Anh được chọn 1 đầu sách là: MacMillan Motivate! của NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê ban đầu, năm học 2021-2022, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai có 69 học sinh lớp 6 và tất cả số học sinh này sẽ sử dụng bộ sách mới do nhà trường lựa chọn.

Dưới đây là danh mục sách giáo khoa lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được sử dụng từ năm học 2021-2022 để phụ huynh học sinh được biết và trang bị cho học sinh vào đầu năm học mới.

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Ghi chú
1 Ngữ văn 6 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Bộ sách Cánh diều
2 Toán 6 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Bộ sách Cánh diều
3 Tiếng Anh 6 MacMillan Motivate! Hoàng Tăng Đức (Tổng chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Khoa Anh Việt, Trần Kiều Hạnh Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh MacMillan Motivate!
4 Giáo dục công dân 6 Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Cánh diều
5 Khoa học tự nhiên 6 Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Lê Minh Cầm, Ngô Ngọc Hoa, Lê Thị Phương Hoa, Phan Thị Thanh Hội, Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn Đức Trường, Trương Anh Tuấn Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Bộ sách Cánh diều
6 Lịch sử và Địa lí 6 Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng Chủ biên), Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ biên), Phạm Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Phùng Tám, Kiều Văn Hoan, Ngô Thị Hải Yến Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Bộ sách Cánh diều
7 Tin học 6 Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Bộ sách Cánh diều
8 Công nghệ 6 Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên), Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi Thị Hải Yến Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Bộ sách Cánh diều
9 Âm nhạc 6 Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Bộ sách Cánh diều
10 Mĩ thuật 6 Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Hồng Thắm Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Bộ sách Cánh diều
11 Giáo dục thể chất 6 Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Bộ sách Cánh diều
12 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Bộ sách Cánh diều

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.