Trường THPT Nguyễn Trãi (Ngọc Hồi): Thông báo số 02 – Sơ đồ phòng thi và phân luồng di chuyển cho thí sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của Trường THPT Nguyễn Trãi (Ngọc Hồi) sẽ được tổ chức vào ngày 25/7/2021 và ngày 26/7/2021.

Dưới đây là sơ đồ phòng thi và phân luồng di chuyển cho thí sinh dự thi, cụ thể như sau:

1. Sơ đồ bố trí phòng thi và lối đi dành cho thí sinh

2. Thời gian vào hội đồng thi và thời gian ra về của các thí sinh

Khi thí sinh tham gia dự thi vào các buổi thi, đề nghị thí sinh ra, vào Hội đồng thi chú ý giữ khoảng cách và đi theo lối đi dành cho mình, thời gian cụ thể như sau :

2.1. Thời gian vào Hội đồng thi của thí sinh

Ca 1 gồm các phòng  14, 15, 16, 17, 18, 19 vào Hội đồng thi buổi sáng lúc 6h15, buổi chiều lúc 13h15

Ca 2 gồm các phòng  05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 vào Hội đồng thi buổi sáng lúc 6h25, buổi chiều lúc 13h25

Ca 3 gồm các phòng  01, 02, 03, 04, 12, 13 vào Hội đồng thi buổi sáng lúc 6h35, buổi chiều lúc 13h35

2.2. Thời gian ra về của thí sinh

– Buổi học qui chế và phát thẻ dự thi (Chiều ngày 24/7/2021)

+ Ca 1 gồm các phòng  14, 15, 16, 17, 18, 19          : Từ 15h00 đến 15h10

+ Ca 2  gồm các phòng  05, 06, 07, 08, 09, 10, 11   : Từ 15h12 đến 15h22

+ Ca 3  gồm các phòng  01, 02, 03, 04, 12, 13         :  Từ 15h25 đến 15h35

– Buổi thi thứ nhất (Sáng ngày 25/7/2021, Môn Ngữ Văn – 9h30 hết giờ làm bài)

+ Ca 1 gồm các phòng  14, 15, 16, 17, 18, 19          : Từ 9h45 đến 9h55

+ Ca 2  gồm các phòng  05, 06, 07, 08, 09, 10, 11   : Từ 9h55 đến 10h05

+ Ca 3  gồm các phòng  01, 02, 03, 04, 12, 13         : Từ 10h05 đến 10h10

– Buổi thi thứ hai (Chiều ngày 25/7/2021, Môn Tiếng Anh – 15h00 hết giờ làm bài)

+ Ca 1 gồm các phòng  14, 15, 16, 17, 18, 19           : Từ 15h10 đến 15h20

+ Ca 2  gồm các phòng  05, 06, 07, 08, 09, 10, 11    : Từ 15h20 đến 1h30

+ Ca 3  gồm các phòng  01, 02, 03, 04, 12, 13          : Từ 15h30 đến 15h40

– Buổi thi thứ ba (Sáng ngày 26/7/2021, Toán – 9h30 hết giờ làm bài)

Ca 1 gồm các phòng  14, 15, 16, 17, 18, 19           : Từ 9h45 đến 9h55

Ca 2  gồm các phòng  05, 06, 07, 08, 09, 10, 11    : Từ 9h55 đến 10h05

Ca 3  gồm các phòng  01, 02, 03, 04, 12, 13          : Từ 10h05 đến 10h10.

Để kỳ thi diễn ra thành công, phụ huynh cần chủ động phối hợp tốt cùng nhà trường trong việc đưa, đón con, em đến điểm thi đúng thời gian trên, nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn bài viết: Trường THPT Nguyễn Trãi.