UBND huyện Ngọc Hồi triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019, UBND huyện Ngọc Hồi triển khai sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice để gửi, nhận văn bản điện tử đi, đến của UBND huyện.

Đối với hệ thống eOffice vẫn tiếp tục sử dụng đến hết ngày 25/3/2019.

Các chức năng của iOffice.

Trước đó, ngày 06/3, UBND huyện đã phối hợp với VNPT Kon Tum tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành VNPT-iOffice cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, phòng ban chuyên môn của UBND huyện và cán bộ, công chức văn phòng, văn thư các xã/thị trấn trên địa bàn huyện.

Phần mềm VNPT-iOffice do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sản xuất và cung cấp. Là hệ thống phần mềm sử dụng công nghệ điện toán đám mây –  công nghệ tiên tiến và phổ biến nhất hiện nay; bảo đảm kết nối liên thông văn bản 4 cấp, giữa Chính phủ – UBND tỉnh – UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo yêu cầu của Chính phủ; dữ liệu được lưu trữ tại hệ thống Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn VNPT, tính bảo mật cao, đảm bảo an toàn thông tin. Khi triển khai phần mềm, hầu hết các văn bản không mật của cơ quan nhà nước các cấp đều được chuyển dưới dạng văn bản điện tử, giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm; tiết kiệm nguồn nhân lực khai thác, vận hành hệ thống máy chủ, quản lý, khai thác hệ thống…

Theo các chuyên gia kỹ thuật, VNPT-iOffice là phần mềm được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, an toàn bảo mật với chức năng mật khẩu xác thực một lần – OTP, chữ ký số, thông báo văn bản công việc đến qua SMS, email…, điều hành và quản lý mọi lúc, mọi nơi. Phần mềm cho phép cấu hình đa quy trình, phân công, phân quyền sử dụng đến từng cá nhân một cách khoa học, hợp lý; cho phép thiết lập người sử dụng với nhiều vai trò khác nhau; liên thông văn bản 4 cấp từ Văn phòng Chính phủ xuống UBND tỉnh, huyện, xã; giám sát quy trình luân chuyển văn bản 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã. Các chức năng phần mềm phong phú, đơn giản, dễ sử dụng, tích hợp chức năng điều hành, quản lý lịch họp và lịch công tác…. vì vậy sẽ giúp các cơ quan nhà nước thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.