Đề nghị tu sửa lại nhà vệ sinh tại các trường, các điểm trường trên địa bàn xã Sa Loong

Lượt xem:


Thông tin Mô tả
Người gửi Ý kiến cử tri xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi)
Email
Ngày đăng 19/11/2020