BTG Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức điều tra DLXH trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn; ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua; những vấn đề còn băn khoăn, lo lắng và mong muốn của người dân gửi đến cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum trân trọng đề nghị ông/bà vui lòng đọc kỹ và trả lời một số câu hỏi được nêu dưới đây.
Trân trọng cảm ơn!

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.