Lịch công tác tuần từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/5/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/5/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018. * Bổ sung lịch công tác: 13h30, ngày 20/9/2018 (thứ Năm), Trao học bổng Chương trình “Vì em hiếu học” năm thứ...
Lịch công tác tuần từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018.   Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Trang 1 / 212 »