Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Lượt xem:

Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017

Lượt xem:

Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017. I Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017

Lượt xem:

Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017

Lượt xem:

Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017. Phòng GDĐT Ngọc Hồi
Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017

Lượt xem:

Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017.
Trang 2 / 2«12