Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/5/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/5/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018. * Bổ sung lịch công tác: 13h30, ngày 20/9/2018 (thứ Năm), Trao học bổng Chương trình “Vì em hiếu học” năm thứ...
Lịch công tác tuần từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018.   Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Lượt xem:

Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017

Lượt xem:

Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017. I Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017

Lượt xem:

Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017

Lượt xem:

Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017. Phòng GDĐT Ngọc Hồi
Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017

Lượt xem:

Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017.