Sở GDĐT tỉnh lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về hoạt động giáo dục và đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, vừa qua Sở GDĐT Kon Tum Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email, qua đó Sở bố trí cán bộ tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của phụ huynh, học sinh và người dân kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Thông tin cụ thể:

Đường dây nóng:

+ Cố định: 0260.6.557.879

+ Di động: 097.7.399.918

Địa chỉ email: sogddtkontum@kontum.edu.vn

Chi tiết trong tệp đính kèm.

Download (PDF, 25KB)

Phòng GDĐT Ngọc Hồi