Vui lòng liên hệ theo thông tin:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi

  • Điện thoại: 0260.3.832.137
  • Email: gddt.ngochoi@kontum.gov.vn
  • Trụ sở: Khu hành chính HĐND-UBND huyện Ngọc Hồi (Thôn 6, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).