Đề nghị sửa chữa, khắc phụ phòng học bị thấm dột

Lượt xem:


Thông tin Mô tả
Người gửi Lưu Văn Cường (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi)
Email
Ngày đăng 10/08/2020