Phúc đáp Tờ trình về việc xin chủ trương thanh lí tài sản; sửa chữa, xây mới công trình vệ sinh nước sạch và xây mới một số hạng mục khác trong năm 2018

Lượt xem:


Thông tin Mô tả
Người gửi Một số trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc
Email c0,c1,c2_nh.kontum@kontum.edu.vn
Ngày đăng 20/03/2018