Bức tranh Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Những năm qua cùng với nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, huyện Ngọc Hồi luôn xác định Phổ cập giáo dục bậc học mầm non cho trẻ 5 tuổi là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo tiền đề và tâm thế mới cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện phát triển bền vững.

 

 Phòng GDĐT Ngọc Hồi.