Giáo dục Ngọc Hồi 20 năm một chặng đường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phấn dấu đến năm 2015 toàn huyện có 40% trường đạt chuẩn quốc gia.

20 năm thành lập Huyện, sự nghiệp GD-ĐT Ngọc Hồi đã có bước phát triển mạnh mẽ. Với 08 xã, thị trấn trong toàn huyện hôm nay, đã có 11 trường Mầm non, 14 trường Tiểu học, 9 trường THCS, 1 trường cấp 2 DTNT và 8 Trung tâm GD Cộng đồng. Đảm bảo huy động số học sinh vào các trường Mầm non, Phổ thông, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm. Hiện nay, Ngọc Hồi có 7/34 trường học đã đạt chuẩn quốc gia (Mầm non 2, Tiểu học 4, THCS 2). Phấn dấu đến năm 2015 toàn huyện có 40% trường đạt chuẩn quốc gia.

 Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi.