Huyện Ngọc Hồi trước thềm Xuân Mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm Quí Tỵ 2013 đã qua với nhiều khó khăn và thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống, cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã chung tay, chung sức xây dựng huyện phát triển về mọi mặt.

Theo: Đài PT-TH Kon Tum.