MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12 | 19H45 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4
Bài giảng: Unit 12: What does your father do.
Giáo viên: Nguyễn Hoa Mỹ Phượng – Tiểu học Tràng An (Hà Nội).

Nguồn Video: HANOITV.