MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? – LESSON 1 | 19H45 NGÀY 30.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4
Bài giảng: Unit 13: Would you like some milk? Lesson 1
Giáo viên: Đinh Thị Thu Hòa – Tiểu học Kim Liên.

Nguồn: HANOITV.