MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST | 20H30 NGÀY 19.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh 4.
Bài giảng: Unit 12: Don’t ride your bike too fast! (Lesson 1).
Giáo viên: Nguyễn Thị Hương Giang – Tiểu học Lê Lợi.

Nguồn Video: HANOITV.