MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | Unit 12: Don’t ride your bike too fast! Lesson 2 | 20H30 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 5
Bài giảng: Unit 12: Don’t ride your bike too fast! Lesson 2
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm – Tiểu học Chu Văn An

Nguồn Video: HANOITV.