MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8: SPORTS AND GAMES: LESSON 2 | 08H30 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6
Bài giảng: Unit 8: Sports and Games: Lesson 2 – A closer look 1
Giáo viên: Nguyễn Thị Xuyên – THCS Vạn Phúc.

Nguồn: HANOITV.