MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 9H15 NGÀY 19.3.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7
Bài giảng: Unit 8 – Films: Lesson 1 – Getting started
Giáo viên: Nguyễn Ngọc Anh – THCS Giảng Võ.

Nguồn: HANOITV.