MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 9 – ENGLISH IN THE WORLD – LESSON 1 | 9H15 NGÀY 30.3.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 9
Bài giảng: Unit 9: English in the world – Lesson 1: Getting Started
Giáo viên: Lê Thị Ánh Hồng – THCS Tam Khương.

Nguồn: HANOITV.