MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TRÍ DŨNG SONG TOÀN | 19H45 NGÀY 21.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 5
Bài giảng: Tập đọc: Trí dũng song toàn
Giáo viên: Phùng Thị Thu Hòa – Tiểu học Thăng Long.

Nguồn Video: HANOITV.