Nhìn lại chặng đường đi đến công nhận phổ cập GD THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sau gần 10 năm triển khai quyết liệt với nhiều quyết sách quan trọng được đề ra trong từng thời điểm nhất định, phù hợp với tình hình thực tế, huyện ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS.

Đây là mốc son quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của sự nghiệp Giáo dục huyện nhà, đồng thời cũng là “đòn bẩy” để chúng ta tiếp tục thực hiện mục tiêu phổ cập THPT. Mời các bạn xem Clip về chặng đường đi đến công nhận phổ cập GD THCS, để thấy được ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc mới của sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo tiền đề phát triển KT-XH huyện Ngọc Hồi.

Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi.