Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMAS cho giáo viên

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM SMAS

BƯỚC 1:

Vào trình duyệt web, gõ địa chỉ: http://smas.edu.vn

2. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN VÀO HỆ THỐNG

VÍ DỤ:

3. THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN

VÀO HỆ THỐNG/Thông tin tài khoản. Rồi nháy vào mục Thông tin cá nhân

Sau khi thay đổi thông tin cá nhân xong. Nháy chuột vào nút Lưu  ở góc cuối cùng bên phải.

4. THAY ĐỔI MẬT KHẨU

VÀO HỆ THỐNG/Thông tin tài khoản. Rồi nháy vào mục Thông tin tài khoản.

Sau khi thay đổi mật khẩu xong. Nháy chuột vào nút Lưu  ở giữa.

5. NHẬP ĐIỂM CHO HỌC SINH

BƯỚC 1: CHỌN LỚP CẦN NHẬP ĐIỂM

Nháy chuột vào HỌC SINH/Sổ đánh giá học sinh/Chọn lớp. Rồi nháy vào khối lớp cuối cùng chọn lớp

BƯỚC 2: XUẤT FILE EXCEL ĐỂ NHẬP ĐIỂM

Nháy chuột vào nút lệnh Nhập/xuất  rồi nháy vào XUẤT EXCEL

SAU ĐÓ RA MỘT BẢNG VÀ CHỌN NHƯ TRONG HÌNH DƯỚI

RA FILE EXCEL

SAU KHI NHẬP XONG LƯU LẠI.

BƯỚC 4: TẢI FILE ĐÃ NHẬP LÊN HỆ THỐNG

Nháy chuột vào nút lệnh Nhập/xuất . Rồi vào NHẬP TỪ EXCEL

Một bảng hiện ra

Nháy vào nút lệnh Open để ra vị trí file nhập điểm lúc trước. Chọn file nhập điểm

rồi nháy vào nút lệnh Import

Cuối cùng nháy chuột vào nút lệnh Lưu

Hướng dẫn sử dụng SMAS qua video. Nguồn: Youtube

Nguồn: Smas