Video Thể dục – Võ thuật cổ truyền

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tài liệu hướng dẫn luyện tập Thể dục buổi sáng, giữa giờ học và Bài Võ thuật cổ truyền Việt Nam – Tài liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành (kèm theo công văn số 4775/BGDĐT-CTHSSV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông).

1. Bài thể dục buổi sáng: Tải về Tại đây

Bài thể dục buổi sáng.

2. Bài thể dục giữa giờ: Tải về Tại đây.

Bài thể dục giữa giờ

3. Bài Võ thuật cổ truyền: Tải về Tại đây

Bài Võ thuật cổ truyền: Căn bản công pháp (Phần 1) gồm 36 động tác.

Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi.