Tài liệu truyền thông, giáo dục về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường dành cho học sinh trung học cơ sở

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các nhà trường cấp THCS sử dụng tài liệu nhằm phục vụ công tác truyền thông, giáo dục về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (Tài liệu này dành cho học sinh trung học cơ sở, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và cha mẹ học sinh).

Tài liệu này được biên soạn để giúp các bạn học sinh biết được vai trò của nước sạch và vệ sinh đối với sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Hãy cùng khám phá nội dung cuốn tài liệu này để biết thêm các kỹ năng vệ sinh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ bởi Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.