Bài 20 (FULL): Vần anh, ênh, inh | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Tiếng Việt – Lớp 1.
Bài giảng: Vần anh, ênh, inh
Giáo viên: Đào Thu Trang – Trường Tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

 

Nguồn bài giảng: VTV7