MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 9H15 NGÀY 23.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 9H15 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7 Bài giảng: Unit 8 – Films: Lesson 2 – A closer look 1 Giáo viên: Nguyễn Phương Linh – THCS Chu Văn An. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8: SPORTS AND GAMES: LESSON 2 | 08H30 NGÀY 23.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8: SPORTS AND GAMES: LESSON 2 | 08H30 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 8: Sports and Games: Lesson 2 – A closer look 1 Giáo viên: Nguyễn Thị Xuyên – THCS Vạn Phúc. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | Unit 12: Don’t ride your bike too fast! Lesson 2 | 20H30 NGÀY 23.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | Unit 12: Don’t ride your bike too fast! Lesson 2 | 20H30 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 5 Bài giảng: Unit 12: Don’t ride your bike too fast! Lesson 2 Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm – Tiểu học Chu Văn An Nguồn Video: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12 | 19H45 NGÀY 23.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12 | 19H45 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4 Bài giảng: Unit 12: What does your father do. Giáo viên: Nguyễn Hoa Mỹ Phượng – Tiểu học Tràng An (Hà Nội). Nguồn Video: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | KHI CON TU HÚ | 10H NGÀY 21.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | KHI CON TU HÚ | 10H NGÀY 21.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 8 Bài giảng: Khi con tu hú Giáo viên: Lương Thu Thủy – THCS Trưng Vương. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ | 9H15 NGÀY 21.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ | 9H15 NGÀY 21.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 7 Bài giảng: Đức tính giản dị của Bác Hồ Giáo viên: Trần Thị Quỳnh Vân – THCS Tân Định. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI | 08H30 NGÀY 21.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI | 08H30 NGÀY 21.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 6 Bài giảng: Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Hà – THCS Thăng Long. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TRÍ DŨNG SONG TOÀN | 19H45 NGÀY 21.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TRÍ DŨNG SONG TOÀN | 19H45 NGÀY 21.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 5 Bài giảng: Tập đọc: Trí dũng song toàn Giáo viên: Phùng Thị Thu Hòa – Tiểu học Thăng Long. Nguồn Video: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA | 19H45 NGÀY 21.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA | 19H45 NGÀY 21.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 4. Bài giảng: Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Giáo viên: Nguyễn Vân Anh – Trường Tiểu học Kim Liên (Hà Nội). Nguồn Video: Đài PT-TH Hà...
MÔN TOÁN – LỚP 9 | HÌNH HỌC: CUNG CHỨA GÓC VÀ LUYỆN TẬP | 09H15 NGÀY 20.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 9 | HÌNH HỌC: CUNG CHỨA GÓC VÀ LUYỆN TẬP | 09H15 NGÀY 20.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán 9 Bài giảng:Cung chứa góc và luyện tập Giáo viên: Bùi Mạnh Tùng – THCS Trưng Vương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU | 10H00 NGÀY 20.3.2020

MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU | 10H00 NGÀY 20.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 8 Bài giảng: Đại số: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giáo viên: Phạm Hoàng Tuấn Minh – THCS Trưng Vương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 7 | ĐẠI SỐ: ÔN TẬP CHƯƠNG III – THỐNG KÊ | 9H15 NGÀY 20.3.2020

MÔN TOÁN – LỚP 7 | ĐẠI SỐ: ÔN TẬP CHƯƠNG III – THỐNG KÊ | 9H15 NGÀY 20.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 7 Bài giảng: Đại số: Ôn tập chương III – Thống kê Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền – THCS Lê Quý Đôn. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 6 | ĐẠI SỐ: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 20.3.2020

MÔN TOÁN – LỚP 6 | ĐẠI SỐ: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 20.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 6 Bài giảng: Đại số: Mở rộng khái niệm phân số Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hân – THCS Giảng Võ. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 5 | HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG | 20H30 NGÀY 20.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 5 | HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG | 20H30 NGÀY 20.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 5 Bài giảng: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương Giáo viên: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh – Tiểu học Dịch Vọng A – Cầu Giấy. Nguồn Video: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 4 | RÚT GỌN PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 20.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 4 | RÚT GỌN PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 20.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 4. Bài giảng: Rút gọn phân số. Giáo viên: Trần Thanh Huyền – Tiểu học Trần Quốc Toản – Hoàn Kiếm (Hà Nội). Nguồn Video: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8 | 09H15 NGÀY 19.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8 | 09H15 NGÀY 19.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh 9 Bài giảng: Unit 8 – Tourism: Lesson 2 – A closer Look 2 Giáo viên: Nguyễn Ngọc Anh – THCS Giảng Võ. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 | 10H00 NGÀY 19.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 | 10H00 NGÀY 19.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh 8 Bài giảng: Unit 8: English Speaking Countries: Lesson 1: Getting started Giáo viên: Lưu Tú Oanh – THCS Trưng Vương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 9H15 NGÀY 19.3.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 9H15 NGÀY 19.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7 Bài giảng: Unit 8 – Films: Lesson 1 – Getting started Giáo viên: Nguyễn Ngọc Anh – THCS Giảng Võ. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8: SPORT AND GAMES – LESSON 1 | 8H30 NGÀY 19.3.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8: SPORT AND GAMES – LESSON 1 | 8H30 NGÀY 19.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 8: Sport and Games: Lesson 1 – Getting started Giáo viên: Lê Thị Quỳnh Trang – THCS Ngô Gia Tự. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST | 20H30 NGÀY 19.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST | 20H30 NGÀY 19.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh 4. Bài giảng: Unit 12: Don’t ride your bike too fast! (Lesson 1). Giáo viên: Nguyễn Thị Hương Giang – Tiểu học Lê Lợi. Nguồn Video: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO? | 19H45 NGÀY 19.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO? | 19H45 NGÀY 19.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh 4 Bài giảng: Unit 12: What does your father do? (Lesson 1) Giáo viên: Hoàng Thị Hồng Hạnh – Tiểu học Cát Linh (Hà Nội). Nguồn Video: Đài PT-TH Hà Nội.
MÔN TOÁN – LỚP 9 | PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN | 9H15 NGÀY 17.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 9 | PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN | 9H15 NGÀY 17.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học 9 Bài giảng: Chương IV: Phương trình bậc hai một ẩn Giáo viên: Nghiêm Lê Châu Giang – THCS Chu Văn An. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8 | 09H15 NGÀY 16.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8 | 09H15 NGÀY 16.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh 9 Bài giảng: Unit 8: Tourism – Lesson 2: A closer Look 1 Giáo viên: Lê Thị Ánh Hồng – THCS Tam Khương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 9 | HÌNH HỌC | 9H15 NGÀY 13.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 9 | HÌNH HỌC | 9H15 NGÀY 13.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học 9 Bài giảng: Góc có đỉnh ở trong đường tròn, Góc có đỉnh ở ngoài đường tròn Giáo viên: Lương Thị Liên – THCS Thái Thịnh. Nguồn: HANOITV.
Trang 8 / 13« Đầu...«678910 » ...Cuối »