Giáo dục Ngọc Hồi thành tựu và thách thức

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điểm qua một vài nét về thành tựu giáo dục của huyện Ngọc Hồi trong 22 năm qua (1991 – 2013) để thấy rõ được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của Ngành GD&ĐT đối với sự nghiệp phát giáo dục của huyện nhà.

 Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi