Hoạt động hội thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm của Trường MN Hoa Hồng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác nâng cao chất lượng dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ, trong thời gian vừa qua Trường Mầm non Hoa Hồng đăng ký tham gia Hội thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm cấp huyện năm học 2017-2018. Ngày 15/01/2018, nhà trường đón Ban giám khảo về dự và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí của hội thi. Dưới đây là Video ghi lại những hoạt động học tập, vui chơi của các cháu mẫu giáo Trường Mầm non Hoa Hồng trong quá trình tham gia hội thi cấp huyện.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.