[VIDEO] Hướng dẫn thiết lập báo cáo thang điểm 100 trên hệ thống SMAS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video hướng dẫn thiết lập báo cáo thang điểm 100 trên hệ thống SMAS (https://smas.edu.vn) giúp người dùng cấp Trường (cấp THCS) thực hiện báo cáo số liệu theo biểu mẫu của Bộ/Sở/Phòng, quản lý tiến độ của kỳ báo cáo, khai thác các số liệu đã nhập các kỳ báo cáo số liệu theo yêu cầu của cấp quản lý.

Mời xem hướng dẫn.

GV hướng dẫn: Nguyễn Minh Tâm (Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.