Hướng dẫn cấu hình và xuất học bạ trên phần mềm SMAS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng dẫn cấu hình nhận xét của GVCN trên SMAS (https://smas.edu.vn)

Hướng dẫn GVCN xuất học bạ cho học sinh từ SMAS và bổ sung thêm cột nhận xét.

Theo Chia sẻ kiến thức.